Poradny

Nutriční poradnaNutriční poradna

V nutriční poradně s našimi klienty individuálně rozebereme rizikové faktory ve výživě
a v životním stylu, provedeme měření zdravotních ukazatelů a výživového stavu klienta, sestavíme  plán stravovacího režimu a úpravy životosprávy.

Následují průběžné kontroly včetně hodnocení stravovacího záznamu a kontroly antropometrických ukazatelů. Naše poradna je vhodná pro všechny věkové kategorie, chronicky nemocné, sportovce a také pro osoby s poruchami příjmu potravy.

Nutriční poradna nabízí služby klientům s nadváhou a obezitou, chronicky nemocným, sportovcům, těhotným a kojícím maminkám i klientům s poruchami příjmu potravy. Vyhodnocujeme nutriční stav klienta, sledujeme možný vliv faktorů životního stylu i ostatních na zdraví a kondici klienta. Snažíme se o úpravu životosprávy především přirozenou cestou.
Při vstupní konzultaci projdeme zdravotní faktory, zhodnotíme vliv stresu, naplánujeme vhodnou pohybovou aktivitu
a samozřejmě upravíme jídelníček.

Vyšetření se skládá dále ze stanovení antropometrických faktorů a vyšetření celkového tělesného složení, které je důležité pro individuální sestavení jídelníčku. Kontrolní vyšetření, kdy hodnotíme nutriční záznam a dále jídelníček upravujeme a sledujeme změny jednotlivých parametrů, se plánuje přibližně 1x do měsíce. Bohužel služby nehradí zdravotní pojišťovny.

 

Redukce nadváhy

Redukci nadváhy v naší poradně zdravého životního stylu provádíme přednostně přirozeně formou úpravy životního stylu. Při zahájení je nutno provést zjištění zdravotního a výživového stavu klienta, výživových návyků a vyšetření antropometrické (výška, váha, BMI, obvody, celkové tělesné složení či % tuku), orientační psychologické vyšetření testem zaměřeným
na určení úrovně stresu, provést plán pohybové aktivity a denního režimu a naplánovat úpravu jídelníčku.
Motýl
Kontrolní návštěvy plánujeme nejdříve v rozmezí asi 14 dní, další pak za měsíc. Nejkratší doporučený režim plánujte na 3 měsíce, je však třeba v zaběhnutých postupech pokračovat dále. Metodikou je vlastně výuka ke změně životního stylu a cílem je  změna životních návyků. Upřednostňujeme raději osobní návštěvy u nás v poradně, kde  podpoříme motivaci klienta
a oboustranně najdeme důvěru v to, že se vše podaří.

Nutná je vůle klienta! Samozřejmě lze vést dietní režim i na dálku, korespondenčně či mailem, ale klient může ztratit motivaci, chybí důslednější kontrola, přesné měření, vyšetření atd.
Ale u klientů s pevnou vůlí i tato metoda může být úspěšná.

 

Poradna pro pohybovou aktivitu

Individuální rozbor pohybových aktivit, zátěžové testy, plán vhodných pohybových aktivit vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a k dalším faktorům, relaxační a uvolňovací techniky. Cvičení
Cvičení alpinning - skupinové cvičení na speciálních trenažérech, energeticky vysoce účinné vhodné pro redukci tukové tkáně a vytvarování postavy. Využívá chůze jako přirozeného pohybu. V klubu cvičí maximálně 6 cvičenců, proto je možný individuální přístup.

 

Poradna prevence stresu

Individuální citlivý rozbor problémů, plány aktivit, nácvik asertivního jednání, možnosti relaxace, nácvik relaxačních metod a cvičení. Hodnocení stresové zátěže (Krátká Bortnerova škála).

Úprava životního stylu.

 

 

Poradna odvykání kouření

Odborné vedení nekuřáckého pokusu, pravidelné kontroly, možnosti využití substituční terapie, využití výživových doplňků, úprava životního stylu.